Nahka

Nahka

Nahan alkuperän jäljittäminen ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista.

Nahka on loistava materiaali kestäville, mukaville ja hyvännäköisille kengille. Nahkaa saadaan lihateollisuuden sivutuotteena. Koska liha- ja nahkateollisuuden eettisyyttä on tarkkailtu ja kehitetty jo vuosia, on nahkaa mahdollista tuottaa eettisesti. Paras tapa nahan tuotannon kestävyyden tarkasteluun on Leather Working Group Ltd eli LWG.

LWG pyrkii edistämään kestävää ja ympäristövaikutukset huomioivaa liiketoimintaa nahkateollisuudessa.

Leather Working Group on organisaatio, joka koostuu nahkabrändeistä, nahan valmistajista ja toimittajista, kansalaisjärjestöistä ja nahkatuotteiden loppukäyttäjistä. Näistä eri sidosryhmistä koostuvan järjestön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää käytäntöä, joka arvioi nahan valmistajien ympäristövaatimusten noudattamista. LWG pyrkii edistämään kestävää ja ympäristövaikutukset huomioivaa liiketoimintaa nahkateollisuudessa.

Vastuullisesti toimiva nahkatehdas pyrkii kestävään toimintaan yhdessä LWG:n kanssa. Kun nahkatehdas liittyy järjestöön, antaa yritys suostumuksen toimintansa tarkastukseen. Tarkastuksen jälkeen tehtaalle suositellaan toimintaa korjaavia toimenpiteitä. Toiminnan parannuksilla tehtaiden on mahdollista saavuttaa LWG:n myöntämä pronssi-, hopea- tai kultataso. Tehdas saavuttaa kultatason täyttäessään 85 % kestävän toiminnan vaatimuksista, joita ovat esimerkiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja kiellettyjen aineiden poistaminen tuotannosta.

Icebug-kenkien nahka on parasta kultatasoa

Tällä hetkellä käytämme Icebug-kengissä vain sellaista nahkaa, joka valmistetaan parhaalle kultatasolle luokitelluissa parkitsimoissa. Näin haluamme varmistaa, että Icebugien nahka on tuotettu vastuullisesti, että nahka on laadukasta ja että nahka on turvallista kenkien käyttäjille. Ainoa poikkeus tähän ovat turva- ja työjalkineemme, joiden nahkoja sertifioidaan parhaillaan.

Kun otimme Icebug-kengissä käyttöön LWG:n luokittelemien parkitsimoiden nahat, tiesimme niiden vaikuttavan toimitusketjuumme ja nostavan myös kenkien hintaa. Laadukas ja vastuullinen tuote maksaa yleensä enemmän, kuin tuote, jonka alkuperää ei tiedetä tai kerrota. Vastuullisen, laadukkaan ja turvallisen nahan korkeampi hinta johtuu siitä, että tehtaiden on yleensä sijoitettava rahaa koneisiin ja parempaan työturvallisuuteen sekä huolehdittava siitä, että nahan työstön sivutuotteita, kuten jätevesiä ja kemikaaleja, käsitellään asianmukaisesti.

Huomasimme, että asiakkaamme hyväksyvät pienen nousun tuotteen hinnassa, jos kerromme tuotantoprosessistamme heille kunnolla. Opimme myös, että vaikka nahan jäljittäminen sen alkuperäiselle tilalle asti ei ole helppoa, on se kuitenkin mahdollista. Meille on tärkeää, että nahka tulee vastuullisilta kasvattajilta, jotka pitävät huolta vapaasti laiduntavien eläinten elämänlaadusta aina teurastamolle saakka.