Group 14 Created with Sketch.

Nahka

search Created with Sketch.

Nahka

Nahan alkuperän jäljittäminen ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista.

Nahka on loistava materiaali kestäville, mukaville ja hyvännäköisille kengille. Nahka on myös lihateollisuuden uusiutuva sivutuote. Liha- ja nahkateollisuuden eettisyyttä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtu jo vuosia. Paras väline nahan tuotannon kestävyyden läpinäkyvyyden tarkasteluun on Leather Working Group Ltd, LWG.

Leather Working Group koostuu brändeistä, valmistajista, toimittajista, kansalaisjärjestöistä ja tuotteiden loppukäyttäjistä. Sidosryhmistä koostuvan järjestön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää käytäntöä, joka arvioi nahkatuotteiden valmistajien ympäristövaatimusten noudattamista ja edistää nahkateollisuuden kestävää ja ympäristökysymykset huomioon ottavaa liiketoimintaa.

Kestävä toiminta on myös nahkatehtaille tavoite, johon ne pyrkivät yhdessä LWG:n kanssa. Ensimmäinen vaihe on yhteisöön liittyminen ja suostumus toiminnan tarkastukseen. Tarkastuksen jälkeen tehtaalle suositellaan toimintaa korjaavia toimenpiteitä, jonka jälkeen tehdas parantaa toimintaansa saavuttaakseen LWG:n pronssi-, hopea- tai kultatason. Tehdas saavuttaa kultatason täyttäessään 85 % kestävän toiminnan vaatimuksista, aina ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä kiellettyjen aineiden poistamiseen ja tehtaiden hätäuloskäynteihin.

Kun Icebug otti LWG:n sertifioidut nahkamateriaalit tuotantoon, tiesimme niiden vaikuttavan toimitusketjuumme ja nostavan tuotteidemme hintaa. Laadukas tuote maksaa yleensä enemmän. Tehtaiden on investoitava uusiin koneisiin ja työturvallisuuteen sekä huolehdittava, että parkitsemisprosessien sivutuotteita, kuten jätevesiä ja kemikaaleja, käsitellään asianmukaisesti. Huomasimme, että asiakkaamme hyväksyvät pienen nousun tuotteen hinnassa, jos tuotantoprosessin kulku selitetään heille kunnolla. Opimme myös, että vaikka nahan jäljittäminen sen alkuperäiselle tilalle ei ole helppoa, on tämä kuitenkin mahdollista. Vastuulliset kasvattajat pitävät huolta vapaasti laiduntavien eläinten elämänlaadusta aina teurastamolle saakka.

Nykyään käytämme vain kultatason nahkoja varmistuaksemme siitä, että toimintamme täyttää LWG:n vaatimukset. Näin toimitamme asiakkaillemme tuotteita, jotka on tuotettu turvallisesti ja joita on myös turvallista käyttää. Ainoa poikkeus tähän ovat muutamat tuotteemme, kuten turvallisuustuotteet, joita sertifioidaan parhaillaan.