Päästöjen hyvittäminen

Päästöjen hyvittäminen

2. tammikuuta 2019

Voimme sanoa tehneemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kun saamme muutettua liiketoimintamme kaikki osa-alueet ympäristön kannalta kestäväksi.

Miksi hyvitämme päästöjä? Ilmakehässä vallitsee kasvihuonekaasujen tasapaino, jota uhkaa lämpötilojen nousu. Olemme ylittäneet tämän tasapainon, koska toimintamme tuottaa päästöjä yli planeettamme sietokyvyn. Päästäksemme tasapainoon tulee meidän hyvittää aiheutettuja kasvihuonekaasuja toimilla, jotka vähentävät kaasuja yhtä paljon, kuin niitä tuotamme. Jos taas hyvitämme kaasuja enemmän kuin aiheutamme niitä, edistämme kasvihuonekaasujen tasapainoa entisestään. Hyvittäminen ei kuitenkaan tarkoita, että voimme jatkaa normaalisti niitä toimia, jotka ylipäätään aiheuttavat päästöjä. Päästöjemme täytyy vähentyä huomattavasti. Kompensointi ei myöskään ole synninpäästö, mutta sillä on merkittävät vaikutukset.

Tapamme hyvittää päästöjä

Teemme jatkuvaa työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tämä koskee kaikkia valintojamme tuotantomateriaaliemme valitsemisesta aina toimistomme kahvilaadun valitsemiseen. Tuotamme kuitenkin edelleen hiilidioksidipäästöjä, joiden katsotaan olevan suurin yksittäinen ilmastonmuutosta aiheuttava tekijä.

Päätimme kompensoida hiilidioksidipäästömme mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Huomasimme, että tapoja hyvittää päästöjä on varsin monia. Päätimme noudattaa kahta perusperiaatetta taataksemme päästöjen hyvittämisen vastuullisuuden. Noudatamme YK:n puhtaan kehityksen mekanismia (CDM) sekä Gold Standardin kriteerejä, joita myös WWF ja useat kansalaisjärjestöt noudattavat. CDM:n ja Gold Standardin mukaiset päästöjenhyvitysprojektit tuottavat halutun hyvitystuloksen lisäksi myös yhteiskunnallisia sivuhyötyjä, koulutuksesta parantuneeseen ilmanlaatuun asti.

Hiilidioksidipäästömme hyvitämme YK:n Climate Neutral Now -aloitteen mukaisesti. Sen lisäksi valitsimme puhtaan kehityksen mekanismin projektit, joilla on myös Gold Standard -luokitus.

Päästöjemme laskenta

Tunnistimme nopeasti toimintamme viisi eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa aihealuetta: tuotteiden valmistus, kuljetus tehtaalta, toimitus asiakkaille, matkat työpaikalle ja työmatkat muualle. Aloitimme helpoimmasta päästä, eli kaikesta muusta paitsi tuotannosta. Tiedonkeruutapamme on hyvällä tasolla, ja parannamme sitä edelleen. Olemme esimerkiksi käyttäneet myclimate.org -sivuston laskuria laskeaksemme päästöt, jotka aiheutuvat toimistotiloistamme, matkoista työpaikalle ja työmatkoista muualle. Ecotransit.org -sivuston avulla olemme laskeneet päästöt, jotka johtuvat tuotteiden kuljetuksesta tehtailta asiakkaille.

Tuotteidemme aiheuttamien päästöjen laskeminen on kuitenkin huomattavasti hankalampaa. Yhdessä kengässä on jopa 50 eri osaa, ainakin yhtä monta tuotantovaihetta ja moniasteinen arvoketju. Laskennan haasteellisuus ei kuitenkaan ole tekosyy olla suorittamatta laskua. Jaamme avoimesti laskukaavamme sitä mukaa, kun menetelmämme kehittyy.

Päästöhyvittämisen kehitys

Tilikautena 2017/18, joka päättyi helmikuun viimeisenä päivänä, kompensoimme työmatkoista ja toimitiloistamme johtuvat päästöt. Seuraavassa projektissa kompensoimme 110 % lasketuista päästöistämme, yhteensä 184 hiilidioksiditonnia: https://offset.climateneutralnow.org/metro-group-energy-wwt-project-5098-.

Tilikaudella 2018/19, joka päättyy helmikuun viimeisenä päivänä, ulotamme kompensointitoimet myös tehtailta kuljetettavien tuotteiden ja Ruotsin-varastoltamme asiakkaille toimitettavien tuotteiden tuottamiin päästöihin. Kompensoimme 110 % lasketuista päästöistämme. Tähän mennessä olemme jo hyvittäneet 300 hiilidioksiditonnia.

Kauden 2019/20 tavoitteemme on sama kuin kaudella 2018/19, sillä meillä ei toistaiseksi ole luotettavia numeroita käynnissä olevan tuotannon päästömääristä.

Vuodesta 2020 eteenpäin tavoittelemme päästöjen hyvittämisen sisällyttämistä liiketoimintamallimme ytimeen niin, että hyvitämme kaikki toiminnastamme aiheutuneet päästöt 110-prosenttisesti.

On parempi hyvittää kuin olla hyvittämättä. Mutta kun tarkastellaan Icebugin kaltaista brändiä, voimme sanoa tehneemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi sitten, kun liiketoimintamme kaikki osa-alueet ovat ympäristön kannalta kestäviä. Vuonna 2019 meidän arviomme on, että jopa 90 % hiilijalanjäljestämme johtuu tuotteidemme aiheuttamista päästöistä.