Group 14 Created with Sketch.

Päästöjen hyvittäminen

search Created with Sketch.

Päästöjen hyvittäminen

2. tammikuuta 2019

Voimme sanoa tehneemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kun liiketoimintamme kaikki osa-alueet ovat ympäristön kannalta kestäviä.

Periaate on yksinkertainen. Ilmakehässä vallitsee kasvihuonekaasujen tasapaino, jota uhkaa lämpötilojen nousu. Olemme ylittäneet tämän tasapainon, koska toimintamme tuottaa päästöjä yli planeettamme sietokyvyn. Päästäksemme tasapainoon tulee meidän hyvittää aiheutettuja kasvihuonekaasuja toimilla, jotka vähentävät kaasuja yhtä paljon, kuin niitä tuotamme. Jos taas hyvitämme kaasuja enemmän kuin aiheutamme niitä, edistämme kasvihuonekaasujen tasapainoa entisestään. Hyvittäminen ei kuitenkaan tarkoita, että voimme jatkaa normaalisti niitä toimia, jotka ylipäätään aiheuttavat päästöjä. Päästöjemme täytyy vähentyä huomattavasti. Päästöjen hyvittäminen ei myöskään ole synninpäästö, mutta sillä on merkittävät vaikutukset.

Tapamme hyvittää päästöjä

Teemme jatkuvaa työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tämä koskee kaikkia valintojamme tuotantomateriaaliemme valitsemisesta aina toimistomme kahvilaadun valitsemiseen. Tuotamme kuitenkin edelleen hiilidioksidipäästöjä, joiden katsotaan olevan suurin yksittäinen ilmastonmuutosta aiheuttava tekijä.

Päätimme hyvittää hiilidioksidipäästömme mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Huomasimme, että tapoja hyvittää päästöjä on varsin monia. Päätimme noudattaa kahta perusperiaatetta taataksemme, että hyvitämme päästömme mahdollisimman vastuullisesti. Toinen periaate on YK:n puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) ja toinen Gold Standardin kriteerit, joita myös WWF ja useat kansalaisjärjestöt noudattavat. CDM:n ja Gold Standardin mukaiset päästöjenhyvitysprojektit tuottavat halutun hyvitystuloksen lisäksi myös yhteiskunnallisia sivuhyötyjä, aina koulutuksesta parantuneeseen ilmanlaatuun asti.

Päätimme hyvittää hiilidioksidipäästömme YK:n Climate Neutral Now -aloitteen mukaisesti. Seuraavaksi valitsimme puhtaan kehityksen mekanismin projektit, joilla on myös Gold Standard -luokitus.

Päästöjemme laskenta

Tunnistimme nopeasti toimintamme viisi eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa aihealuetta: tuotteiden valmistus, kuljetus tehtaalta, toimitus asiakkaille, matkat työpaikalle ja työmatkat muualle. Aloitimme helpoimmasta päästä, eli kaikesta muusta paitsi tuotannosta. Tiedonkeruutapamme on hyvällä tasolla, ja parannamme sitä edelleen. Olemme esimerkiksi käyttäneet myclimate.org -sivuston laskuria laskeaksemme päästöt, jotka aiheutuvat toimistotiloistamme, matkoista työpaikalle ja työmatkoista muualle. Ecotransit.org -sivuston avulla olemme laskeneet päästöt, jotka johtuvat tuotteiden kuljetuksesta tehtailta asiakkaille.

Tuotteidemme aiheuttamien päästöjen laskeminen on kuitenkin huomattavasti hankalampaa. Yhdessä kengässä on jopa 50 eri osaa, ainakin yhtä monta tuotantovaihetta ja moniasteinen arvoketju. Laskennan haasteellisuus ei kuitenkaan ole tekosyy olla suorittamatta laskua. Jaamme avoimesti laskukaavamme sitä mukaa, kun menetelmämme kehittyy. Tässä kuitenkin kestää jonkin aikaa.

Päästöhyvittämisen kehitys

Tilikautena 2017/18, joka päättyi helmikuun viimeisenä päivänä, kompensoimme työmatkoista ja toimitiloistamme johtuvat päästöt. Seuraavassa projektissa kompensoimme 110 % lasketuista päästöistämme, yhteensä 184 hiilidioksiditonnia: https://offset.climateneutralnow.org/metro-group-energy-wwt-project-5098-.

Tilikaudella 2018/19, joka päättyy helmikuun viimeisenä päivänä, ulotamme kompensointitoimet myös tehtailta kuljetettavien tuotteiden ja Ruotsin-varastoltamme asiakkaille toimitettavien tuotteiden tuottamiin päästöihin. Kompensoimme 110 % lasketuista päästöistämme. Tähän mennessä olemme jo hyvittäneet 300 hiilidioksiditonnia.

Kauden 2019/20 tavoitteemme on sama kuin kaudelle 2018/19, sillä meillä ei toistaiseksi ole luotettavia numeroita käynnissä olevan tuotannon päästömääristä.

Vuodesta 2020 eteenpäin tavoittelemme päästöjen hyvittämisen sisällyttämistä liiketoimintamallimme ytimeen niin, että hyvitämme kaikki toiminnastamme aiheutuneet päästöt 110-prosenttisesti.

On parempi hyvittää kuin olla hyvittämättä. Mutta kun tarkastellaan Icebugin kaltaista brändiä, voimme sanoa tehneemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi sitten, kun liiketoimintamme kaikki osa-alueet ovat ympäristön kannalta kestäviä. Tällä hetkellä tammikuussa 2019 arvioimme, että jopa 90 % hiilijalanjäljestämme johtuu tuotteidemme aiheuttamista päästöistä.