Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet

Kaikkea ei voi korjata kerralla. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kuin pikajuoksuista koostuva maraton.

Icebug tarkastelee kestävää kehitystä Natural Stepin neljän periaatteen mukaisesti. Kestävän yhteiskunnan luonnonvarat eivät kasva systemaattisesti.

  1. Maankuoren ainepitoisuudet
  2. Yhteiskunnan tuotannon ainepitoisuudet
  3. Aineiden fysikaalinen hajoaminen
  4. Kestävässä yhteiskunnassa ei ole rakenteellisia esteitä ihmisten terveydelle, vaikuttamiselle, pätevyydelle, puolueettomuudelle tai tarkoitukselle

Nämä periaatteet itsessään ovat helppoja, mutta niiden soveltaminen jokapäiväisiin tekoihimme on jo hankalampaa. Meillä on kuitenkin hyviä uutisia: mitä enemmän aiheesta oppii, sen hauskempaa periaatteiden soveltaminen käytännössä on!

Icebug on tästä hyvä erimerkki. Toimintaamme ei aloitettu kestävän kehityksen projektina. Tavoitteenamme on voimaannuttaa ihmisiä kohti parempaa ja terveempää elämää luonnossa liikkuen ja käyttäen jalkineita, jotka tarjoavat pitoa liukastumista vastaan. Jo pelkkä ympäristönäkökulman tarkastelu osoittaa, kuinka monimutkaista aktiivijalkineiden tuotanto on. Yhdessä kengässä voi olla jopa 50 erilaista osaa ja globaali, moniasteinen toimitusketju.

Aktiivijalkineiden kestävä kehitys on siksi hyvin monimutkainen yhtälö. Kaikkea ei voi korjata kerralla. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kuin pikajuoksuista koostuva maraton.

Teot on tärkeää pilkkoa pieniin, helposti ymmärrettäviin osiin. Aloittaminen on varsin helppoa: maailmaa ei pelasteta ostamalla kenkiä Icebugilta tai miltään muultakaan jalkinemerkiltä. Materian kulutus kuluttaa luonnonvaroja. Jos kuitenkin tarvitset kengät, teemme kaikkemme minimoidaksemme tuotannosta koituvat ympäristövahingot. Mikään kulutustuote ei oikeasti ole ympäristöystävällinen, joten kyseistä termiä emme käytä koskaan.